Nieuw jaar, nieuwe dingen!

Rieneke BosNieuwsberichten

We zijn alweer een paar weken op dreef in het nieuwe schooljaar. Alle kinderen vinden zo langzamerhand hun plekje in de nieuwe groep.

We zijn in de onderbouw met nieuwe dingen begonnen: we werken in stamgroepen met verschillende leeftijden bij elkaar. Groep 2/3 zit bij elkaar en we hebben twee groepen 4/5. Er wordt veel samengewerkt. De hele school werkt voor het rekenonderwijs met de methode MATH.

Elk kind schaalt in aan welke leerdoelen hij of zij gaat werken binnen een bepaald gebied. Kinderen werken op verschillende manieren aan deze leerdoelen: instructie van de leerkracht, spellen, zelf ontdekken, samenwerken..