Wij gaan uit van verschillen van kinderen. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. We groeperen kinderen bewust met verschillende leeftijden bij elkaar, zodat kinderen leren te helpen en leren hulp te vragen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat het kind op eigen niveau kan leren. Tijdens instructies wordt er daarom groepsdoorbroken gewerkt en kunnen kinderen op eigen niveau aan nieuwe leerdoelen werken.

Deze manier van organisatie is nog in ontwikkeling. We zijn in 2019-2020 gestart met stamgroepen in de onderbouw en middenbouw. In 2020-2021 hebben we de middenbouw uitgebreid met de 10-jarige kinderen. De groepen 7 en 8 werken samen bij rekenen en thematisch werken.

We werken naar de volgende organisatie van stamgroepen toe.

Onderbouw

  • Stamgroep 4/5 jarigen
  • Stamgroep 5-7 jarigen

Middenbouw

  • Stamgroep 7-10 jarigen

Bovenbouw

  • Stamgroep 10 – 13 jarigen

Het aantal stamgroepen per bouw varieert afhankelijk van het aantal leerlingen in die leeftijdscategorie. De stamgroepen bestaan gemiddeld uit 25 kinderen. Per bouw zijn er twee à drie stamgroepen.