Welkom op de pagina van groep 7!

Wat leuk dat u even komt kijken wat we allemaal beleven in onze klas.

We werken met Snappets bij: rekenen, spelling en begrijpend lezen. Om alvast vooruit te kijken wat er gaat komen dit jaar: in de maand april doen we mee met het verkeersexamen! Eerst wordt de theorie getoetst, waarna we in de praktijk al fietsend laten zien dat we het verkeersdiploma echt hebben verdiend! Na de meivakantie maakt groep 7 de Entreetoets waarbij de uitslag een redelijke indicatie is voor het vervolgonderwijs. Dit lijkt altijd heel spannend, maar je hoeft alleen maar je best te doen en te laten zien wat je al die jaren op de Akker voor ‘bagage’ hebt binnen gesleept. Want er zijn nog heel wat vakken niet genoemd…!

Wat niet getoetst wordt, maar net zo belangrijk is: hoe creatief je bent of kunt samenwerken, voor anderen zorgt. Ook daarin hopen we dit jaar aandacht aan te geven en van te genieten door het werken binnen de drie schoolbrede thema’s, maar ook bij de vakken crea, tekenen, drama, dans of muziek. Daarnaast bieden we de kinderen twee keer per jaar een handvaardigheidcircuit aan, waarin de kinderen zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen. Dankzij de hulp van ouders is dit al jaren een groot succes!

Naast bovenstaande vakken gaan we ook luisteren naar de Bijbelverhalen waarin ons wordt vertelt wie God is en hoeveel hij van ons houdt. En juist dit hebben we elke dag nodig om vanuit Zijn liefde ook om elkaar te geven, zodat we allemaal dit jaar weer een stukje verder mogen ontwikkelen tot de mensen zoals God ons heeft bedoeld.

Hartelijke groet van,

Luc, Mark, Rebekka, Masees, Maurits, Christina, Vigo, Nienke, Marte, Jasper, Marlies, Nnany, Lieze, Matthijs, Koen, Bastiaan, Mirjam, Willemijn, Emiel, Stephanie, Daan, Gino, Esther, Ben, Kerelos, Eva, Manon, Dima, Juf Marjan op vrijdag en Meester Christiaan op de andere dagen.