Identiteit

De Akker is een basisschool met de Bijbel als basis. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Gods Woord (de Bijbel) en Zijn liefde passen wij toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?
Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed. Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen. Ook zingen we met elkaar allerlei christelijke liedjes. We houden vieringen rondom de feestdagen en maandelijks rondom een jaarthema. In de dagelijkse omgang met elkaar willen we uitstralen dat we christen zijn en kinderen helpen toe te rusten te leven als christen in deze wereld.