aanname-beleid

Wilt u uw kind(eren) aanmelden op school? Hieronder wordt de procedure uitgelegd.

Kennismaking en rondleiding

Allereerst wordt er een kennismakingsgesprek en rondleiding gehouden door de teamleider of directeur. In dit gesprek kunnen we wederzijds kennismaken. We leggen uit wat onze uitgangspunten zijn en hoe ons onderwijs georganiseerd is. Onze school is een voluit christelijke school. Zoals onze slogan ook zegt: de Bijbel is onze basis. We leren kinderen uit de Bijbel en willen ze Gods liefde meegeven. Wij werken vanuit de volgende vijf geloofskernen:

1. God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons voordat wij voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in doop en belijdenis. God heeft ons gemaakt en we zijn naar Hem op weg.

2. De Drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) is de Schepper van de wereld. Met verwondering kijken we naar de schepping die God heeft gemaakt.

3. Jezus Christus is onze Redder en zal terugkomen om alles nieuw te maken. We leven vanuit het besef van Zijn wederkomst. Vergeving verdien je niet, maar is een cadeau. Jezus Christus heeft dit voor ons betaald. We zijn daardoor vrije mensen: we zijn vergeven, geliefd en vrij in Jezus Christus.

4. De Heilige Geest. Na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. Wij zijn niets zonder de Heilige Geest. De school is een plek waar we de vrucht van de Geest (Galaten 5) laten rijpen: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kwaliteiten die we mogen oefenen en ons eigen kunnen maken

5. We leven in een gebroken wereld. Onze school is een plek waar gebrokenheid en kwetsbaarheid er mag zijn. De school is een genadevolle plek. We erkennen de realiteit van de zonde, maar leven hoopvol en kijken uit naar een nieuwe toekomst. LEV scholen staan open voor alle leerlingen waarvan ouders bewust kiezen voor het christelijk onderwijs op onze scholen. In het kennismakingsgesprek met de teamleider of directeur komt aan bod wat dit inhoudt.

Afspraak met de werkgroep Identiteit
Daarna wordt er met u een afspraak gemaakt door de werkgroep identiteit. Deze werkgroep bestaat uit ouders van de school. Een of twee leden komen bij u thuis op bezoek voor een gesprek. Zij vertellen u meer over de identiteit van de school, wat onze uitgangspunten zijn en waar de school voor staat. Zij willen ook graag met u in gesprek over de verwachtingen die u als ouder hebt van de school. We vinden het belangrijk dat u als ouder instemt met onze uitgangspunten, zodat school en ouders vanuit dezelfde christelijke overtuiging werken.

Besluit over toelating
Na deze gesprekken wordt het besluit genomen of uw kind als leerling wordt toegelaten op De Akker. U ontvangt per mail de aanmeldformulieren en kunt uw kind definitief aanmelden.

Interesse om uw kind aan te melden? Vul onderstaand formulier in en de teamleider neemt contact met u op!