Om de directeur te ondersteunen in het borgen en bewaken van de identiteit is er op de Akker een identiteitscommissie. Deze commissie bestaat uit verschillende ouders, een personeelslid en de locatiedirecteur. De locatiedirecteur is de voorzitter van de identiteitscommissie.

De IC is van groot belang voor het behouden en het opnieuw opzoeken van de identiteit van de school vanuit de ouders. In deze gesprekken gaan we na of we, als ouders onderling, op dezelfde grond ons vertrouwen bouwen en wat we mee willen geven aan onze kinderen. Om zo een optimale verhouding tussen thuis, school en kerk te kunnen vormen.

Waar staan we voor, wat willen we uitdragen en wat willen we dat onze kinderen meekrijgen. Vanuit het overkoepelende orgaan, het GPO-WN, is een nieuw identiteitsdocument opgesteld. Dit geeft een goed houvast in de af te leggen bezoeken. Om de school ook in de toekomst te waarborgen in deze identiteit is de identiteitscommissie van levensbelang voor Gods (onze) kinderen.

Taken van de identiteitscommissie:

  • Het voeren van toelatingsgesprekken met alle nieuwe ouders. Kinderen waarvan de ouder(s) lid zijn van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Nederlands Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerken worden toegelaten, maar ook kinderen met een andere kerkelijke achtergrond zijn van harte welkom.
  • Verslaglegging van de gevoerde gesprekken.
  • Na het gesprek met de identiteitscommissie zal de directie samen met de identiteitscommissie een besluit nemen ten aanzien van de toelating.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur ten aanzien van identiteit gerelateerde vraagstukken (klankbordfunctie).

Tot slot. We kunnen prachtige constructies bedenken om de identiteit van de school te waarborgen, maar we bereiken dat alleen als de basis ligt in het leven in afhankelijkheid van onze God in en door Jezus Christus.

Aanmelding

Wilt u uw kind aanmelden, stuur dan uw contactgegevens op naar gbsdeakker@gpown.nl of neem telefonisch contact op: 070-3944853.