We zijn een school, waarin het geloof in God zichtbaar is in de levenshouding van leerkrachten en kinderen. Ons geloof is merkbaar in de lessen en voelbaar in het pedagogisch-didactische klimaat.

Kinderen

Het pedagogisch-didactische klimaat kenmerkt zich door samenwerking, plezier, motivatie, taakgerichtheid, respect en zelfstandigheid. Dit zijn kernwoorden voor de houding van leerlingen. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor het welzijn van hun medeleerlingen. Leerkrachten stralen liefde uit, vertrouwen en waardering, respect en steun.

Team

We werken aan een professionele cultuur, waarin we optimaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Feedback, openheid, respect, waardering en leren van elkaar zijn hierbij kernwoorden.