Peiling nieuw schoolmodel door MR

Christiaan JonkerNieuwsberichten

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een verzoek ontvangen van de directie van GBS De Akker voor het invoeren van het 5 gelijke dagen model met ingang van het schooljaar 2018 / 2019. Het voorstel ziet er als volgt uit

·        Invoering van model met volgende schooltijden voor groep 1 – 8: maandag – vrijdag 08:30 – 14:00 uur. Een aanpassing naar 08:45 – 14:15 uur is bespreekbaar.

·        De kinderen van groep 3 – 8 hebben in dit model twee pauzes. Een kwartier pauze in de ochtend en een half uur pauze tussen de middag. Bij het halve uur pauze tussen de middag is er een kwartier om te eten en een kwartier om buiten te spelen. De begeleiding in de pauzes en tijdens het eten gebeurt door leerkrachten.

·        Leerkrachten hebben volgens de cao recht op minimaal een half uur pauze tussen 10:00 en 14:00 uur. Dit halve uur mag gesplitst worden in twee keer een kwartier. Het is ons streven om alle leerkrachten dit halve uur pauze per dag te geven. Omdat we in de pauzes graag één leerkracht buiten op het plein willen hebben en we gescheiden pauzes houden voor groep 3 – 5 en 6 – 8, is het door de week heen niet mogelijk om alle leerkrachten alle dagen dat half uur pauze te geven. Een enkele leerkracht zal maximaal één dag per week geen half uur pauze hebben op een dag.

·        De kinderen van groep 1 en 2 hebben twee keer een uur speel– leertijd buiten. Tussen de middag hebben de leerkrachten van groep 1 en 2 een half uur pauze. Twee of drie ouders met een kind in de kleutergroep komen naar school voor de opvang van de kinderen tijdens dit halve uur. In dit half uur eten zij met de kinderen en gaan ze met hen naar buiten. Na dit halve uur nemen de leerkrachten het toezicht buiten weer over van de ouders

Over dit onderwerp organiseerden we als MR afgelopen periode al twee maal een informatieavond. Daarbij gaven we aan, dat we het als vertegenwoordigers van de ouders in de MR belangrijk vinden te weten, hoe u als ouders en/of verzorgers tegenover dit verzoek staat. Hiervoor hebben we een peiling gemaakt. We vragen in deze peiling niet alleen naar uw mening over dit model, maar willen ook graag een aantal andere zaken van u horen, die mogelijk van invloed kunnen zijn bij het eventueel invoeren van dit model.

We streven er naar, dat minimaal 75% van de huishoudens reageert door de peiling in te vullen. Als minimaal 66% van de ouders een positief advies geeft over het model, dan is de MR van plan in te stemmen met het voorstel. Alle informatie uit deze peiling wordt vertrouwelijk behandeld. De peiling zelf is anoniem en de antwoorden zullen niet naar personen worden herleid.

De peiling staat online en kan worden ingevuld. Het streven is om op vrijdag 1 december de peiling te sluiten. U kunt de peiling via deze link openen en invullen. Hebt u niet de beschikking over een apparaat waarmee u online deze peiling kunt invullen, dan is het mogelijk om maandag 22 november 11:30 en 12:30 uur de peiling (al dan niet met behulp van begeleiding) online in te vullen op een computer van school. Dit wordt georganiseerd op het computereiland op de eerste etage.

In uiterste gevallen is het ook mogelijk een papieren versie in te vullen. Vanwege de extra werkzaamheden, die daarmee gepaard gaan, heeft dit niet onze voorkeur. Mocht u toch niet anders kunnen, dan kunt u een exemplaar verkrijgen bij Helma Bouwhuis, de administrateur van de school. De ingevulde peiling kunt u ook weer bij Helma inleveren.