Onze school ziet ouders als educatieve partners:
Een goede ontwikkeling van kinderen ontstaat als ouders en school goed samenwerken!

We streven hiernaar door ouders op verschillende manier bij de school te betrekken:

  • een groepsinformatieavond in september
  • persoonlijke gesprekken op school over de ontwikkeling van het kind
  • open lessen voor ouders
  • een twee-wekelijkse nieuwsbrief: Het Akkertje
  • koffiemorgens: gesprekken met de directeur over schoolbeleid
  • de identiteitscommissie
  • de medezeggenschapsraad
  • de Klankbordgroep gepersonaliseerd leren