Onze school ziet ouders als educatieve partners:
Een goede ontwikkeling van kinderen ontstaat als ouders en school goed samenwerken. We streven hiernaar door ouders op verschillende manier bij de school te betrekken:

  • een groepsinformatieavond aan het begin van het schooljaar
  • persoonlijke gesprekken op school over de ontwikkeling van het kind
  • de app Parro met foto’s en korte nieuwsberichten uit de klassen
  • nieuwsbrief ’t Akkertje met schoolnieuws, verschijnt één keer per maand
  • koffiemorgens: gesprekken met de directie over schoolbeleid
  • de medezeggenschapsraad
  • werkgroep identiteit