Op De Akker is een actieve activiteitencommissie. De commissie bestaat uit ouders en doet allerlei hand- en spandiensten op school. Zo helpt de AC bij het organiseren van het sinterklaasfeest, het kerstontbijt, de feesten en vieringen. Ook organiseert de AC het schoolreisje. De ouders van de commissie staan altijd klaar om er iets moois van te maken. We zijn blij dat ouders meehelpen en meedenken met de activiteiten op De Akker!