De Akker heeft een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit vier personen: twee personeelsleden en twee ouders. De MR is een zelfstandig orgaan binnen de school en heeft medezeggenschap over een aantal zaken die ouders en personeel aangaan. De MR heeft een rol bij het ontwikkelen van het schoolbeleid. Bij onderwerpen als het vakantierooster, de formatie en het bepalen van de ouderbijdrage heeft de MR instemmingsbevoegdheid. In andere gevallen is er een adviserende rol voor de MR weggelegd. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden. Ook kunnen ouders en personeelsleden aan de MR-leden onderwerpen doorgeven die zij besproken willen hebben. De MR heeft ook overleg met de medezeggenschapsraden van andere scholen binnen LEV-WN. Dit gebeurt binnen de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende personen: Wabe Bakker (ouder, voorzitter), Sara v.d.Lugt (ouder), Inke Vonk (personeel) en Marjan Bakker (personeel, secretaris).

Peiling nieuw schooltijdenmodel

Op dit moment heeft de MR een peiling onder ouders uitgezet met betrekking tot het invoeren van een nieuw schooltijdenmodel. Het streven is om op vrijdag 1 december de peiling te sluiten. U kunt de peiling via deze link openen en invullen. Hebt u niet de beschikking over een apparaat waarmee u online deze peiling kunt invullen, dan is het mogelijk om maandag 22 november 11:30 en 12:30 uur de peiling (al dan niet met behulp van begeleiding) online in te vullen op een computer van school. Dit wordt georganiseerd op het computereiland op de eerste etage.