De schooltijden zijn dagelijks hetzelfde:

Van maandag tot en met vrijdag gaan de kinderen van 8:30 uur tot 14: 00 uur naar school.

  • De deuren openen om 8:20u, kinderen mogen direct naar binnen
  • Om 8:25u klinkt er een bel, dan moet iedereen naar binnen
  • Om 8:30u verwachten we elk kind in de klas, zo niet, dan wordt het kind als te laat geregistreerd.

Omgaan met te laat komen

De lestijd start om 8:30u. We verwachten kinderen daarom ook daadwerkelijk op dat tijdstip in de klas.

We hanteren de 3-6-9 regel bij geregeld te laat komen. Dat houdt het volgende in:

  • bij drie keer ongeoorloofd te laat komen, spreekt de leerkracht de ouder aan
  • bij zes keer ongeoorloofd te laat komen, ontvangt de ouder een brief van de schoolleiding en volgt er een gesprek
  • bij negen keer ongeoorloofd te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gebracht.

Tijdig ophalen

Om 14 uur gaat de school uit. De kinderen van de onderbouw komen aan de zijdeuren naar buiten. We verwachten dat één van de ouders/verzorgers de onderbouwkinderen persoonlijk ophaalt, of anders doorgeeft welke volwassene het kind komt halen. De kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelf naar buiten bij de hoofdingang. Wij verwachten dat u uw kind om 14u ophaalt, zodat de leerkrachten na schooltijd door kunnen gaan met hun overige werkzaamheden. Tot vijftien minuten na afloop van de lessen zijn wij als school nog verantwoordelijk voor de kinderen. Tot die tijd is er toezicht op het plein, maar daarna niet meer.