De tussenschoolse opvang is op De Akker als volgt geregeld.

Alle kinderen over tijdens de lunchpauze. De leerkracht eet met de kinderen (ca.15 min) en daarna spelen de kinderen 30 minuten buiten. Op het plein wordt er toezicht gehouden door vaste vrijwilligers: TSO-ers. Zij krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De TSO medewerkers doen elk minimaal één keer per twee weken een overblijfpauze. Hierdoor creëren we een groep vaste mensen op het plein. Dit is prettig voor de kinderen én voor de vrijwilligers. Als ouders niet mee kunnen draaien als vrijwilliger, kost de overblijf €85,- per kind per jaar. De TSO-vrijwilligers zijn tijdens de pauze verantwoordelijk voor een veilige en fijne buitenspeeltijd voor de kinderen.

We hebben twee TSO-coördinatoren, zij maken de roosters, zorgen voor de communicatie tussen directie en vrijwilligers. Ze organiseren twee keer per jaar een bijscholingsavond over bijvoorbeeld EHBO, hoe stimuleer je het spelen, hoe ga je om met ruzies, etc.  Ook zijn de coördinatoren vraagbaak voor de vrijwilligers.
De coördinatie is in handen van Esther Borst en Tineke de Vries. Zij zijn te bereiken op

tso.de.akker@gmail.com