Wij onderwijzen voor het leven

Onze kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen naar de samenleving van morgen; een samenleving die ze, als volgeling van Jezus Christus, samen te dragen hebben.

  • In ons onderwijs staat het kind centraal
  • Uitgangspunt is de actuele ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. Ons onderwijs past zich daarop aan.

Ons onderwijs richt zich op een optimale persoonlijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en toerusting. We werken aan brede ontwikkeling van kinderen: niet alleen goed leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook leren dat je een waardevol, mooi mens bent. Geschapen als geliefd kind van God, om te groeien tot zijn eer.