Wij onderwijzen voor het leven

Onze kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen naar de samenleving van morgen; een samenleving die ze, als volgeling van Jezus Christus, samen te dragen hebben.

  • In ons onderwijs staat het kind centraal
  • Uitgangspunt is de actuele ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. Ons onderwijs past zich daarop aan.


Doel: Het onderwijs richt zich op een optimale persoonlijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en toerusting.

Onze Kernwaarden:

  • Veiligheid
  • Respect
  • Verantwoordelijkheid