Wij onderwijzen voor het leven

Onze kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen naar de samenleving van morgen; een samenleving die ze, als volgeling van Jezus Christus, samen te dragen hebben.

  • In ons onderwijs staat het kind centraal
  • Uitgangspunt is de actuele ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. Ons onderwijs past zich daarop aan.

Ons onderwijs richt zich op een optimale persoonlijke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en toerusting. We werken aan brede ontwikkeling van kinderen: niet alleen goed leren lezen, schrijven en rekenen, maar ook leren dat je een waardevol, mooi mens bent. Geschapen als geliefd kind van God, om te groeien tot zijn eer.

Identiteit

De Akker is een basisschool met de Bijbel als basis. Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Gods Woord (de Bijbel) en Zijn liefde passen wij toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?
Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed. Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen. Ook zingen we met elkaar allerlei christelijke liedjes. We houden vieringen rondom de feestdagen en maandelijks rondom een jaarthema. In de dagelijkse omgang met elkaar willen we uitstralen dat we christen zijn en kinderen helpen toe te rusten te leven als christen in deze wereld.

In het document ‘Het Licht schijnt’ vindt u het identiteitsbeleid van alle LEV-scholen verder uitgewerkt.

Identiteitsdocument Het Licht schijnt